Aktuelles / Newsletter / Impressum / Kontakt  Sprachwahl > d / e / swedisch
Deutsches Institut für Markenbewertung
Österreichisches Institut für Markenbewertung

Våra erbjudanden


Introduktionsmöte, kostnadsfritt

Initialt möte på temat varumärkesvärdering och brand management. Målsättning: Se möjligheterna i och betydelsen av att starta ett långsiktigt varumärkesarbete – kostnadsfri!


Workshop, ½-dag

Uppdragsspecifik diskussion med ledningsgrupp kring klargörande och definition av problemområden (Max antal deltagare = 3-5 personer)
Målsättning: Definiera nuläge samt tänkta framtida insatser


Workshop, 1-dag

Uppdragsspecifik diskussion kring klargörande och definition av problemområden (Max antal deltagare = 3-10 personer)
Målsättning: Definiera nuläge samt tänkta framtida insatser


Varumärkesvärde, undersökning (företagsvarumärke eller produkt)

Debitering varierar beroende på omfattning av arbetet och komplexitet i frågeställningarna. Uppdraget och projektinnehållet kan delas in i följande delområden:

 • Definition av uppdrag
 • Individuell undersökningsdesign – utveckling
 • Undersökningsarea – nationellt och/eller internationellt omfång
 • Analys och utvärdering av insamlat material och intervjuer
 • Beräkningsprocess av marknadsvärdet inkl. expertutlåtande
 • Fullständig dokumentation av underlag för studien

 


Varumärkesvärde, management 

 

Kostnad för arbetet baserar sig på omfång av projektet och total konsultationstid. Möjlighet finns också att arbeta enligt en ersättningsmodell som korresponderar mot uppsatta affärs- och/eller projektmål. Uppdraget och projektinnehåll kan delas in i följande delområden:

 • -    Utveckling av koncept och strategi
 • -    Individuellt anpassad projektledning samt projektkoordination
 • -    Kontroll & simulering av uppsatta parametrar
 • -    Analys samt utvärdering av genomförda varumärkesutvecklingsinsatser
 • -    Processdokumentation
 • -    Nuläges- och projektfas-presentationer

 Andra typer av uppdrag:

 • Varumärkesmanagement inom Human Resource
 • Prissättning av produkter/produktgrupper/-segment
 • Licensering

 

 

 


Personal tools