Aktuelles / Newsletter / Impressum / Kontakt  Sprachwahl > d / e / swedisch
Deutsches Institut für Markenbewertung
Österreichisches Institut für Markenbewertung

Referenser & Branscher

Det fordras bred erfarenhet och beprövade metoder för att kunna göra användbara strategier för långsiktig varumärkesvård och relevanta varumärkesvärderingar. Våra filialer i Tyskland, Österrike och Sverige har under de senaste åren haft nöjet att utvärdera en mångfald av varumärken i skilda branscher, bl.a.

  • Konsumentprodukter
  • Elektronik/hemelektronik
  • Turistnäringen
  • Hälso – och läkemedelsindustrin
  • Transport – och kommunikation
  • Sport- och fritid
  • Investmentföretag

Uppdragen har i karaktär skiftat lika mycket som branscherna och de människor vi har haft nöjet att jobba med. Med utgångspunkt i undersökningsresultaten vi fått fram med vår metod, har vi gjort en mängd hållbara rekommendationer, bl.a. varumärkesfusioner, strategier för positionering, prissättning av produkter och tjänster samt definitioner för hur drivande värden i varumärket bäst behålls, förstärks och tydliggörs på marknaden.
*Bilder ovan:
De flesta uppdrag vi jobbar med är av affärskritisk karaktär och kräver därför vanligtvis stor diskretion. Bilderna här ovan visar dock ett fåtal uppdragsgivare som givit sin tillåtelse att publicera deras namn som referenser.

Thimiggasse 50
1180 Wien
T: +49(0)699 / 100 65 290
F: +49(0)1 / 4707 133 / 77
E: office@oifmb.at
 

Personal tools