Aktuelles / Newsletter / Impressum / Kontakt  Sprachwahl > d / e / swedisch
Deutsches Institut für Markenbewertung
Österreichisches Institut für Markenbewertung

Varumärket – ett av de viktigaste värdena i företaget

Så varierande som storleken, glansen, färgen och formen på en vacker pärla kan vara, lika mycket kan pärlans marknadsvärde variera.
Med varumärken förhåller det sig på ett liknande sätt. Varumärket har stor betydelse i den totala värderingen av ett företag. Därför bör varumärkesarbete alltid prioriteras högt i det strategiska arbetet på företagsledningsnivå.

Thimiggasse 50
1180 Wien
T: +49(0)699 / 100 65 290
F: +49(0)1 / 4707 133 / 77
E: office@oifmb.at
 

Personal tools